Во Општина Виница голем дел од населението се занимава со земјоделие, а од индустриските гранки најзастапени се текстилната, дрвната, прехрамбената, цвеќарството... Виница е една од општините во Македонија која има најмногу транспортни фирми (камиони) по жител.


РОМЕРО Македонија доо
ул. Илинденска бб
2310, Виница

 

МЕБЕЛ-ВИ дооел
ул. Марксова бр.23
2310, Виница

 

МЕБЕЛ ТРЕЈД доо
бул. Маршал Тито бр.114
2310, Виница

   

СБВ Ромеро Витро
ул. Илинденска бб
2310, Виница

   

Аптека АРКА
ул. Гоце Делчев бр.3
2310, Виница

 

БОРОВЕЦ-ТРАНС
ул. Плачковички одред бр.27
2310, Виница

 

ПЕК-ТРАНС доо
ул. Илинденска бб
2310, Виница

 

ПАРТНЕР дооел
ул. Маршал Тито бр.71
2310, Виница

 

ТИМ КОМПАНИ доо
ул. Маршал Тито бр.96
2310, Виница