КОНТАКТ

РОМЕРО Македонија доо
Илинденска бб
2310 Виница, Македонија
тел.+389 (0)33 363 271
тел./факс: +389 (0)33 360 833
P.O. BOX 47
e-mail: info@romeromakedonija.com

КОНТАКТ ФОРМУЛАР:

име:
е-mail:
порака:
© 2003 РОМЕРО Македонија доо На врв