Skip to: Site menu | Main content

   

Транспорт и услуги

 

Во рамките на патниот сообраќај организираме и вршиме превоз на различни стоки на меѓународен или внатрешен транспорт.
Нудиме:
- конкурентни цени за бараните релации
- превоз на релации на територии од Западна Европа
- осигурување на стоките за време на превозот против сите ризици

Возиме на релациите:
Од Македонија за: Словенија

  Хрватска
  Србија
  Австрија
  Италија
  Германија
  Швајцарија
  Франција
  Англија
  Грција
  Турција
  Бугарија
  и обратно.