Skip to: Site menu | Main content

   

За нас


ПЕК-ТРАНС е фирма која работи повеќе од 10 години и е во постојан прогрес. Фирмата има 11 вработени.
Главна дејност на фирмата е транспорт.

   
Седиштето на фирмата е на адреса:

ПЕК-ТРАНС доо
Илинденска бб
2310, Виница
Македонија
тел: 033 364 014
тел./факс: 033 364 038
мобилен: 070 213 282
електронски адреси:
pektrans@mail.com.mk
pek-trans@mt.net.mk

директор: Анче Трајчев