.......................................
МЕБЕЛ ТРЕЈД Доо Виница
бул. Маршал Тито 114
2310 Виница, Македонија
..........................................
телефони:
+389 (0)33 361 313
+389 (0)33 363 132

факс:
+389 (0) 33 362 821
телефон - салон во Виница:
+389 (0)33 361 906
телефон - салон во Скопје:
+389 (0)2 2033 968
..........................................
жиро сметки:
Комерцијална банка
300220000018746
Стопанска банка
2000011105874 222285
EDB 4005003106051
..........................................
e-mail:
mebeltrejd@mt.net.mk
..........................................
 
 

 

 

Произведуваме должинско ширинско лепени плочи за мебел и внатрешен ентериер. Најмногу користиме парена/непарена бука и во помали количини костен, орев, евла и други дрвни видови.
Масивните плочи се во повеќе димензи:
дебелини: 18-45мм
ширини: до 1250мм
должини: до 5000мм
класи: A-A / A-B / B-B / B-C / C-C

Изработуваме скали и елементи за скали по нарачка.
Нашите капацитети се 200m3 месечно производство.
Плочите се наредени на палети и секоја палета е запакувана во еластична фолија.

 

почетна страна контакт english version
Mebel Trade
Wood panel
Mebel Trade Doo
....................................................
Mebel Trade
Wood panel
....................................................
Mebel Trade
Wood panel
....................................................
Mebel Trade
Wood panel
....................................................

Галерија ПЛОЧИ

 

КАТАЛОГ

© Copyright, MEBEL TREJD Doo, 2004