.......................................
МЕБЕЛ ТРЕЈД Доо Виница
бул. Маршал Тито 114
2310 Виница, Македонија
..........................................
телефони:
+389 (0)33 361 313
+389 (0)33 363 132

факс:
+389 (0) 33 362 821
телефон - салон во Виница:
+389 (0)33 361 906
телефон - салон во Скопје:
+389 (0)2 2033 968
..........................................
жиро сметки:
Комерцијална банка
300220000018746
Стопанска банка
2000011105874 222285
EDB 4005003106051
..........................................
e-mail:
mebeltrejd@mt.net.mk
..........................................
 
 

 

 

Жичани јадра за тапациран мебел произведени по системот „Бонели“ во најразлични димензии. Висината е од 100 до 140 mm. Жицата е со дебелина 2,2 и 1,4 mm. Дијаметарот на федерите е 86 до 90 mm. Жичаните јадра се опшиваат со метална лента со дебелина 1,4 mm и ширина 10 mm.
Располагаме и со погон за производство на метални рамки со латофлекс летвички за лежаи во повеќе димензии.

почетна страна контакт english version
Mebel Trade
Жичани јадра
Mebel Trade Doo
....................................................
Mebel Trade
Елементи
....................................................
Mebel Trade
Жичани јадра
....................................................
Mebel Trade
Елементи
....................................................

Галерија ЖИЧАНИ ЈАДРА

© Copyright, MEBEL TREJD Doo, 2004