.......................................
МЕБЕЛ ТРЕЈД Доо Виница
бул. Маршал Тито 114
2310 Виница, Македонија
..........................................
телефони:
+389 (0)33 361 313
+389 (0)33 363 132

факс:
+389 (0) 33 362 821
телефон - салон во Виница:
+389 (0)33 361 906
телефон - салон во Скопје:
+389 (0)2 2033 968
..........................................
жиро сметки:
Комерцијална банка
300220000018746
Стопанска банка
2000011105874 222285
EDB 4005003106051
..........................................
e-mail:
mebeltrejd@mt.net.mk
..........................................
 
 

 

 

Душеци во различни димензии и со различен состав на исполната во зависност од нарачката. За изработка на душеците се употребуваат жичани јадра од сопствено производство, кои се произведени според системот “Бонели”, термофиксиран филц, сунѓер, полиестерска вата, волна, и штепувани декоративни ткаенини од памук или комбинација од памук и синтетски влакна.

почетна страна контакт english version
Mebel Trade
Душеци
Mebel Trade Doo
....................................................
Mebel Trade
Душеци
....................................................
Mebel Trade
Душеци - сите димензии
....................................................
Mebel Trade
Пресек на душек
....................................................

Галерија ДУШЕЦИ

© Copyright, MEBEL TREJD Doo, 2004